Užsakymo atšaukimas per BOLT programėlę

☆ Naudojantis Bolt programėle klientas gali atšaukti užsakymą bet kurioje jo vykdymo stadijoje, trumpiau sakant, vairuotojui gavus užsakymą ir vykstant į vietą, užsakymas gali būti atšaukiamas, o vairuotojui už įveiktą atstumą, niekas nesumoka.

☆ Šioje vietoje kompanija niekaip neįstengia arba, kas galėtų paneigti, nenori pakeisti nusistovėjusios, jų pačių įvestos tvarkos, kuomet klientui atšaukus užsakymą, jam būtų taikomos finansinės sankcijos. Klientas keletą kartų paeiliui atšaukęs užsakymą tik kažkuriam laikui užblokuojamas, t.y. laikinai negali iš savo sąskaitos užsakyti pavežėjo paslaugos, tik tiek. Tuo tarpu tuščiai važinėjantys vairai jokios kompensacijos už tai negauna. Juk kam rūpi svetimos problemos?..

☆ Esama situacija naudojasi nesažiningi klientai, dažnai užsako pavežėjo paslaugą vienu metu per kelias platformas, vėliau palikdami galioti tą užsakymą, kurio automobilis atvažiuoja greičiau, tuo tarpu kitą – atmeta. Esa kompanijos žino tai, tačiau nieko nedaro, kad pavežėjai būtų apdrausti nuo tokių nesąžiningų klientų..

☆ Kokia praktika su pavežėjais atsisakius užsakytų paslaugų užjūriuose? Viskas labai paprasta – atsisakyti paslaugos nemokamai galima per keliolika pirmų užsakymo sekundžių, atsisakius jo vėliau, taikomas minimalus kelionės kainos atskaitymas iš kliento sąskaitos. Viskas paprasta – klientai tokiu būdu drausminami, o pavežėjai nepatiria nuostolio dėl beprasmio važinėjimosi.

☆ Dar vienas nesuprantamas programėlės algoritmo veikimo aspektas – galimai programėlė vairo reitingą mažina ir dėl kliento atšauktų užsakymų. Algoritmas nesigilina dėl kokių priežasčių ir kada klientas atšaukė užsakymą. Šis kliento veiksmas prilyginamas menamam vairo „blogam elgesiui“, neva dėl atšaukto užsakymo yra kaltas vairas, o už tai turi būti mažinamas jo „Klientų vertinimo“ balas…

Parašykite komentarą